Brambory se jakožto důležitá potravina vynořily před osmi tisíci lety na březích jezera Titicaca.

Brambory jsou potravina starší než pyramidy

Brambory se jakožto důležitá potravina vynořily před osmi tisíci lety na březích jezera Titicaca mezi Peru a Bolívií. V horských podmínkách, ve kterých se nedařilo kokuřici, se staly pro tamní vyspělou kulturu Inků hlavní potravinou. Pro Inky představovaly brambory stejný dar nebes, jakým byla pro Aztéky kukuřice.

Brambory

Když pak v 16. století dobyli Inckou říši Španělé, putovaly brambory do Evropy. Po prvních okamžicích nadšení na ně však španělský i francouzský dvůr zanevřel. Také mezi lidem přetrvávala nedůvěra k nové plodině a na výsluní se brambory vrátily až v 18. století, kdy se v době hladomoru staly v Evropě hlavní dostupnou potravinou.

V Českých zemích se brambory poprvé objevily v 17. století, hospodářský význam pak získaly v 18. století a protože se k nám ve velkém dostávaly především z Braniborska, vznikl zkomolením jména této země i jejich dnešní název.

© 2007