Součástí elitní gardové pancéřové mechanizované divize je oddíl průzkumných a bojových dronů s ubytovacími prostory oddílu, startovací plochou pro drony, učebnami, řídící věží dronů, dílnami a sklady.

Součástí elitní gardové pancéřové mechanizované divize je podpůrný vrtulníkový oddíl vyzbrojený výceúčelovými vrtulníky Mil Mi-2, Mil Mi-8, Mil Mi-24 a Mil Mi-28 s ubytovacími prostory oddílu, přistávací, startovací, přípravnou a odstavnou plochou pro vrtulníky, hangáry pro hangárování a údržbu vrtulníků zařazených do výzbroje vrtulníkového oddílu, učebnami, řídící věží vrtulníků, dílnami, nádržemi paliva a sklady.

Součástí elitní gardové pancéřové mechanizované divize je podpůrný oddíl dálkově řízených vozidel vyzbrojený bojovými vozidly robotechnického komplexu Uran-9 tvořeného vždy jedním řídícím a čtyřmi bojovými vozidly s ubytovacími prostory oddílu, krytou parkovací plochou pro vozidla, učebnami, dílnami a sklady.

Elitní gardová pancéřová mechanizovaná divize

Vstupní brána areálu základny elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Areál základny elitní gardové pancéřové mechanizované divize je chráněn oplocením, členy strážního oddílu, signalizačními prostředky a kamerovým systémem.

Kasárna
Kasárna. Obrázek: Wikipedia, autor: dontworry.

Velitelská budova elitní gardové pancéřové mechanizované divize, dozorčí vojenského útvaru.

Strážní oddíl chránící základnu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Výukové centrum s učebnami, dílnami a trenažéry.

Elitní gardová pancéřová mechanizovaná divize je tvořena dvěma tankovými prapory vyzbrojenými tanky T-90 a dvěma prapory mechanizované pěchoty vyzbrojenými bojovými vozidly pěchoty BVP-3 různých verzí.

Vojácí elitní gardové pancéřové mechanizované divize jsou jako osobními zbraněmi vyzbrojeni automatickými puškami Sa-58 se sklopnou ramenní opěrkou, samopaly vzor 61 Škorpion a pistolemi vz. 82, dále je ve výzbroji zařazen univerzální kulomet vzor 59, poloautomatická odstřelovací puška Dragunov SVD, reaktivní protitankový granátomet RPG-7, reaktivní protitankový granátomet RPG-29, ruční útočný granát RG-4, obranný granát F-1.

První pluk elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty prvního praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty druhého praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty prvního tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty druhého tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty plukovního dělostřelectva prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného raketomety RM-70 GRAD na automobilu Tatra T-815 VP 8x8, samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika, samohybnými 120 mm minomety PRAM-S.

Ubytovací objekty plukovního oddílu protiletadlové ochrany prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vybaveného samohybnými protiletadlovými raketovými komplety krátkého dosahu 9K22 Tunguska.

Ubytovací objekty plukovního zaminovacího oddílu prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného samohybnými systémy Klešč.

Ubytovací objekty plukovního odminovacího oddílu prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného odminovacími tanky.

Kulturní centrum, kinosál pro promítání filmů, počítačové centrum prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Sportovní areál sloužící ke zvyšování a udržování špičkové fyzické kondice vojáků prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize tvoří budova s několika tělocvičkami, posilovnou, dojo pro cvičení bojových umění a dovedností, plavecký stadion, běžecké dráhy, atletický stadion, vojenská překážková dráha, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a park.

Výstrojní sklady a skladiště týlového zabezpečení prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt učeben prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt dílen a skladů oprav techniky prvního pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Druhý pluk elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty třetího praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty čtvrtého praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty třetího tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty čtvrtého tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty plukovního dělostřelectva druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného raketomety RM-70 GRAD na automobilu Tatra T-815 VP 8x8, samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika, samohybnými 120 mm minomety PRAM-S.

Ubytovací objekty plukovního oddílu protiletadlové ochrany druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vybaveného samohybnými protiletadlovými raketovými komplety krátkého dosahu 9K22 Tunguska.

Ubytovací objekty plukovního zaminovacího oddílu druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného samohybnými systémy Klešč.

Ubytovací objekty plukovního odminovacího oddílu druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného odminovacími tanky.

Kulturní centrum, kinosál pro promítání filmů, počítačové centrum druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Sportovní areál sloužící ke zvyšování a udržování špičkové fyzické kondice vojáků druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize tvoří budova s několika tělocvičkami, posilovnou, dojo pro cvičení bojových umění a dovedností, plavecký stadion, běžecké dráhy, atletický stadion, vojenská překážková dráha, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a park.

Výstrojní sklady a skladiště týlového zabezpečení druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt učeben druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt dílen a skladů oprav techniky druhého pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Třetí pluk elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty pátého praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty šestého praporu mechanizované pěchoty elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty pátého tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty šestého tankového praporu elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty plukovního dělostřelectva třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného raketomety RM-70 GRAD na automobilu Tatra T-815 VP 8x8, samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika, samohybnými 120 mm minomety PRAM-S.

Ubytovací objekty plukovního oddílu protiletadlové ochrany třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vybaveného samohybnými protiletadlovými raketovými komplety krátkého dosahu 9K22 Tunguska.

Ubytovací objekty plukovního zaminovacího oddílu třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného samohybnými systémy Klešč.

Ubytovací objekty plukovního odminovacího oddílu třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného odminovacími tanky.

Kulturní centrum, kinosál pro promítání filmů, počítačové centrum třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Sportovní areál sloužící ke zvyšování a udržování špičkové fyzické kondice vojáků třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize tvoří budova s několika tělocvičkami, posilovnou, dojo pro cvičení bojových umění a dovedností, plavecký stadion, běžecké dráhy, atletický stadion, vojenská překážková dráha, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a park.

Výstrojní sklady a skladiště týlového zabezpečení třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt učeben třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt dílen a skladů oprav techniky třetího pluku elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Ubytovací objekty divizního dělostřelectva elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbojeného raketomety RM-70 GRAD na automobilu Tatra T-815 VP 8x8, samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika, samohybnými 120 mm minomety PRAM-S.

Ubytovací objekty ženijního oddílu elitní gardové pancéřové mechanizované divize vybaveného ženijními prostředky, ženijními tanky IMR-2, mostními tanky MTU-72, obrněnými vyprošťovacími tanky BREM-1, buldozery, jeřáby, traktory.

Ubytovací objekty oddílu protiletadlové ochrany elitní gardové pancéřové mechanizované divize vybaveného samohybnými protiletadlovými raketovými komplety krátkého dosahu 9K22 Tunguska.

Ubytovací objekty zaminovacího oddílu elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného samohybnými systémy Klešč.

Ubytovací objekty odminovacího oddílu elitní gardové pancéřové mechanizované divize vyzbrojeného odminovacími tanky.

Protiletadlová obrana základny gardové pancéřové mechanizované divize využívá modifikovaný systém Phalanx CIWS.

Ubytovací objekty týlového zabezpečení, roty oprav techniky a dalších pomocných složek elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Kuchyně a jídelna elitní gardové pancéřové mechanizované divize. Sklady proviantu.

Obchody pro nákup vojáků i civilních zaměstnanců elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Kulturní centrum, kinosál pro promítání filmů, počítačové centrum.

Sportovní areál sloužící ke zvyšování a udržování špičkové fyzické kondice vojáků elitní gardové pancéřové mechanizované divize tvoří budova s několika tělocvičkami, posilovnou, dojo pro cvičení bojových umění a dovedností, plavecký stadion, běžecké dráhy, atletický stadion, vojenská překážková dráha, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a park.

Výstrojní sklady a skladiště týlového zabezpečení elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Objekt učeben. Munice je skladována v muničním skladě.

Objekt dílen a skladů oprav techniky elitní gardové pancéřové mechanizované divize.

Vyasfaltovaná plocha využívaná pro pořadovou přípravu vojáků elitní gardové pancéřové mechanizované divize, nástupy jednotlivých praporů a rot, nástupy celé elitní gardové pancéřové mechanizované divize s tribunou pro velitelský sbor a případné čestné hosty.

Autopark elitní gardové pancéřové mechanizované divize slouží k parkování a běžné údržbě vozidel. Vozidla v autoprarku parkují v zastřešených objektech.

Vozový park elitní gardové pancéřové mechanizované divize tvoří tanky T-90A, bojová vozidla pěchoty BVP-3, automobily Praga PV3S, UAZ-469, raketomety RM-70 GRAD na automobilu Tatra T-815 VP 8x8, samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika, samohybnými 120 mm minomety PRAM-S, samohybnými zaminovacími systémy Klešč.

Součástí autoparku je čerpací stanice pohonných hmot a sklad s výdejem maziv. Zásoba pohonným hmot a maziv je skladována ve Skladu PHM.

Tank T-90A
Tank T-90A. Obrázek: Wikipedia, autor: Vitaly V. Kuzmin.

Tank T-90AM
Tank T-90AM.

Bojové vozidlo pěchoty BVP-3
Bojové vozidlo pěchoty BVP-3. Obrázek: Wikipedia, autor: Vovan.

BVP-3
Bojové vozidlo pěchoty BVP-3.

Elitní gardová pancéřová mechanizovaná divize.