Duplicitní adresa?

Vzorová stránka s různými druhy odkazů pro dotaz na fóru.
První odkaz je ve tvaru: http://yin.cz/technicka-sekce/duplicitni.php.
Druhý odkaz je s odkazem na kotvičku: http://yin.cz/technicka-sekce/duplicitni.php#kotvicka.
A třetí odkaz je s odkazem na na id: http://yin.cz/technicka-sekce/duplicitni.php#stranka.

Dotaz zní: "Jsou tyto adresy povážovány za duplicitní?"

Kotvička

Text za kotvičkou.

© 2007 serafX