Lucie Šlégrová a svoboda projevu
Lucie Šlégrová

Krátká úvaha na téma Lucie Šlégrová a svoboda projevu v České republice.

Lucie Šlégrová a svoboda projevu

Svoboda projevu je v České republice v ohrožení, přesně k tomuto závěru jsem došel po seznámení se soudním procesem, ve kterém je Lucie Šlégrová souzena za projev na politickém shromáždění.

Nejsem tak naivní, aby mi nebylo jasné, že takový poprask propukl kolem několik slov proto, že tato slova se týkají politicky nekorektního tématu. Pokládám si otázku, jak se slučuje existence politicky nekorektních témat s principem svobody projevu a docházím k závěru, že si budeme muset vybrat, zda dáme přednost cenzuře slova v některých tématech nebo se vydáme po stezce demokracie, jejíž důležitou součástí právě svoboda projevu je.

Vždyť právě náš velký vzor, který je kolébkou demokracie, Spojené státy americké, uplatňují ke svobodě projevu diametrálně odlišný přístup, než Česká republika. Středoevropan může být někdy až překvapen, o čem je možné v USA vést diskusi bez jakýchkoli omezení. Na druhou stranu jsou zde státní orgány schopny účinně zasáhnout v případě porušení práva občanů.

Ponechme stranou obsah jejího projevu, který není pro moji úvahu ani tak podstatný, ponechme stranou i místo, na kterém byl názor projeven, i když, kde jinde by už měla být svoboda projevu uplatňována, když ne na politickém shromáždění. Co však podle mého názoru podstatné je, že ve státě, který aspiruje na označení demokratický, je občan souzen za to, že se rozhodl využít svobodu projevu, která je jednou z důležitých znaků demokratického státu a pronesl projev, ve kterém veřejně projevil své názory.

Svoboda projevu je v České republice téma daleko obsáhlejší, nejedná se jen o případ Lucie Šlégrové, stačí si vzpomenout, jak dopadl člověk, který projevil svůj názor poupravením vzhledu politiků na volebních plakátech, i tento případ vypovídá o tom, že svoboda projevu je v České republice okrajována a oklešťována.

Odvážím se tvrdit, že právě reakce státu na takovéto politicky nekorektní projevy názorů jsou lakmusovým papírkem, který odráží stav svobody projevu a úroveň demokracie obecně.

Lucie

Lucie Šlégrová

Lucie Šlégrová a svoboda projevu v České republice.

Historické automobily jsou nazývány auto veteráni a mnohé z nich jsou technické skvosty.

Lucie Šlégrová je souzena za projev na politickém shromáždění.


2012-12 Yin.cz