Nastylování pro Internet Explorer

Při stylování internetové stránky, která je trochu složitější a obsahuje více prvků, narazíte pravděpodobně na jeden závažný problém. Prohlížeč Internet Explorer zobrazuje stránku jinak, než ostatní prohlížeče. Tento problém má svůj původ ve skutečnosti, že Internet Explorer používá jiný způsob vypočítání šířky a výšky prvku na stránce, než ostatní prohlížeče. Internet Explorer připočítá k celkové šířce a výšce prvku šířku rámečku a paddingu, ostatní prohlížeče ne.

Jak tento problém vyřešit? Řešením je použití nastylování, které použije pouze Internet Explorer a které ostatní prohlížeče budou ignorovat. Jedna z možností, jak toho dosáhnout je použití podmíněných komentářů. Podstatou této metody je skutečnost, že vše, co je umístěno mezi tyto komentáře:
<!--[if IE]><![endif]--> použije pouze Internet Explorer. Když mezi tyto komentáře vložíme připojení externího CSS nastylování, použije ho pouze Internet Explorer.

Výsledný kód:
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" href="ie.css" type="text/css">
<![endif]-->

Toto připojení nastylování musí být umístěno až za připojení obecného nastylování pro všechny prohlížeče.

© 2007 serafX